Sign In

Announcements

Manage PermissionsManage Permissions

Title

Press Conference on Cycling and Running Event In Conjunction with the 28th Teacher's Day 2018

Body

press conference1.jpg


Wednesday, 8 August 2018 - The Ministry of Education through the Co-Curriculum Education Department held a press conference for the 28th Teacher's Day Cycling and Running Event 2018. The press conference takes place at Bilik Muzakarah, Co-Curriculum Education Department, Lambak Kanan.

Present at the press conference was Acting Director of Co-Curriculum Education, Ministry of  Education and also the Chairman of the Executive Committee for the 28th Teacher's Day Cycling and Running Event, Yang Mulia Awang Mohamed Jais bin Haji Abd Rahman to deliver the announcement.

Also present was Yang Mulia Haji Eady Sardi bin PDDSDP Haji Abd Razak, Acting Assistant Director of Co-Curriculum Education as the Deputy Co-Chairman and Yang Mulia Awang Jalil bin Director Haji Kapitan, Head of Uniformed and Community Services Unit of Co-Curriculum Education Department as the Secretary of the Executive Committee of the event.

The Press Conference was held to brief the participants of the Cycling and Running event which will be held on

Date: Sunday, September 30, 2018

Time: 6.00am

Place: Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

This year's theme, 'Guru Dedikasi Pendidikan Cemerlang' is aimed at promoting a healthy lifestyle among the community as well as to support the government's initiatives Bandarku Ceria and 'Car Free Day' while forging closer ties among members of MoE and Ministry of Religious Affairs (MoRA). 

Participation of the 28th Teacher's Day Cycling and Running Event was opened to officials and staff of the Ministry of Education and Ministry of Religious Affairs. It is also open to all educational institutions as well as members of the public who are interested in participating in the event. Each participant is required to wear a special Cycling and Running Teacher's Day outfit by filling out the registration form which can be obtained through the Ministry of Education's portal www.moe.gov.bn.

The completed form should be submitted to the address below no later by September 6.

  1. Brunei Muara District

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Jalan 10,

Kg Perpindahan Lambak Kanan, Berakas,

BC2315

Tel. Pejabat: 2333041 / 233306


  1. Tutong District

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan,

Tutong, TA1131

Tel. Pejabat: 4221440 / 4221604

 

  1. Belait District

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Banglo Kelas C, No.377

Spg 37-35, Jln Setia Negara

Kuala Belait

Tel. Pejabat: 3335222

 

  1. Temburong District

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

PWD 18

Bangunan Bekas Asrama SM Sultan Hassan

Pekan Bangar Lama

PA1151

Tel. Pejabat: 5221326


For any inquiries and further information, please contact  2333041/43/53/54 ext 109/205/301.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rabu, 08 Ogos 2018 – Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum mengadakan sidang akhbar mengenai Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru Ke-28 Tahun 2018 yang berlangsung di bilik muzakarah, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Lambak Kanan.

Hadir dan seterusnya menyampaikan kata-kata aluan dan penerangan mengenai acara tersebut di sidang akhbar ialah Yang Mulia Awang Mohamed Jais bin Haji Abd Rahman, Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan selaku Pengerusi Ahli Jawatankuasa Tertinggi Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru Ke-28 Tahun 2018.

Turut hadir ialah Yang Mulia Awang Haji Eady Sardi bin PDDSDP Haji Abd Razak, Pemangku Penolong Pengarah Pendidikan Kokurikulum selaku Timbalan Pengerusi Bersama dan Yang Mulia Awang Jalil bin Pengarah Haji Kapitan, Ketua Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Kokurikulum selaku Setiausaha Ahli Jawatankuasa Tertinggi Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru Ke-28 Tahun 2018.

Sidang Akhbar ini diadakan adalah untuk memberi penerangan mengenai acara Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru yang akan diadakan pada

Tarikh            : Hari Ahad, 30 September 2018

Jam                : 6.00 pagi

Tempat         : Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru ini merupakan salah satu acara aktiviti sukan dalam menyemarakkan dan memeriahkan lagi Sambutan Hari Guru Ke-28 Tahun 2018 dengan tema "Guru Dedikasi Pendidikan Cemerlang".

Penganjuran acara kayuhan basikal dan larian hari guru ini antara lain bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan pemimpin-pemimpin dan seluruh warga di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Selain itu, ia juga bertujuan bagi menggalakkan warga kedua-dua Kementerian dan warga Negara Brunei Darussalam mengamalkan 'Cara Hidup Sihat' di samping sebagai sokongan kepada usaha pihak Kerajaan untuk menjadikan aktiviti berbasikal sebagai Sukan Kebangsaan dan sokongan kepada Program Bandarku Ceria dan Hari Tanpa Kereta yang diadakan pada setiap Hujung Minggu.

Penyertaan acara Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru ke-28 ini dibukakan kepada para pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyertaan juga terbuka kepada semua institusi pendidikan serta orang awam yang berminat untuk mengikuti acara berkenaan. Setiap peserta adalah dimestikan memakai baju khas Kayuhan Basikal dan Larian hari guru dengan mengisi borang pendaftaran yang boleh diperolehi melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn

Pendaftaran akan bermula pada 9 Ogos 2018 sehingga 6 September 2018 (waktu bekerja) bermula pada jam 9.00 pagi hingga 3.30 petang dan pembayaran bolehlah dibuat di:


  1. Daerah Brunei Muara

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Jalan 10,

Kg Perpindahan Lambak Kanan, Berakas,

BC2315

Tel. Pejabat: 2333041 / 233306


  1. Daerah Tutong

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan,

Tutong, TA1131

Tel. Pejabat: 4221440 / 4221604

 

  1. Daerah Belait

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Banglo Kelas C, No.377

Spg 37-35, Jln Setia Negara

Kuala Belait

Tel. Pejabat: 3335222

 

  1. Daerah Temburong

Jabatan Pendidikan Kokurikulum

PWD 18

Bangunan Bekas Asrama SM Sultan Hassan

Pekan Bangar Lama

PA1151

Tel. Pejabat: 5221326

 

* Borang yang lengkap diisi beserta yuran pendaftaran hendaklah dikembalikan

   tidak lewat 6 September 2018.

 

Harga jualan baju basikal dan larian adalah seperti berikut:

 

Bil Harga
1.Baju Kayuhan Basikal                                              $20.00
2.Baju Larian

$13.00 (Lengan Pendek)

$16.00 (Lengan Panjang)

3.Baju Polo

$15.00 (Lengan Pendek)

$18.00 (Lengan Panjang)

 

Penyerahan dan pengagihan baju bermula pada 24 September 2018 sehingga 29 September 2018 jam 9.00 pagi hingga 5.30 petang di semua cawangan Jabatan Pendidikan Kokurikulum.

Untuk makluman bersama, pada penghujung acara akan diadakan cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi oleh para peserta.

Bagi sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi Urus Setia Kayuhan Basikal dan Larian Hari Guru Ke-28 Tahun 2018, di talian 2333041/43/53/54 sambungan 109/205/301.

Untuk memuat turun borang penyertaan sila tekan sini.


Attachments
Created at 8/8/2018 3:34 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 8/9/2018 10:25 AM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof