Sign In

Announcements

Manage PermissionsManage Permissions

Title

Ramah Mesra Ceremony With The Minister Of Education For The Government Scholarship Recipients Academic Session 2020/2021

Body

Ramah Mesra ceremony was held for 39 recipients of the 2020/2021 Government of His Majesty Scholarship to pursue their First Degree Abroad with the Minister of Education, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman at the Press Conference Hall, International Convention Centre, Berakas, yesterday afternoon.

Also present was the Deputy Minister of Education, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh.

Dato.jpeg

Datin.jpeg

4z6fZINsRLGiURsB3f3OaQ_thumb_6.jpg

fEHBx1PpQ5+lvybMIIOuUw_thumb_f.jpg

Also in attendance during the ceremony were Permanent Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad; Deputy Permanent Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Yang Mulia Dr. Chin Wei Keh; Directors, Senior Officers and Officers of the Ministry of Education.

hB7FTVeQQWKIC2mahM88PA_thumb_a.jpg

KLooyeOKSyCYY3mE3SemRQ_thumb_d.jpg

kRkRyhepSW6gX2v7yVSK3A_thumb_13.jpg

These recipients previously attended JatiDiri 'Berkat' Program which was held from 21until 24September 2020. Various briefings, visits, activities and knowledge sharing session such as life skills, leadership, strengthening the faith and appreciation of the Malay Islamic Monarchy (MIB, Melayu Islam Beraja)were incorporated in this program. It is hoped that thisprogram will be ableto prepare the students for studying abroad as well as providing them with the latest information and knowledge before departing Brunei.

_____________________________________________________

Satu majlis ramah mesra bersama Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan dengan 39 orang penerima Biasiswa Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Ke Luar Negeri Peringkat Sarjana Muda Sesi 2020/2021 telah diadakan di Dewan Sidang Media, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. petang kelmarin. 

Juga hadir, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Timbalan Menteri Pendidikan.

Turut hadir di majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan, Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad; Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan, Yang Mulia Dr. Chin Wei Keh; Pengarah-Pengarah, Pegawai-Pegawai Kanan serta Pegawai-Pegawai Kementerian Pendidikan.

Penerima-penerima berkenaan sebelum ini telah menjalani program JatiDiri 'Berkat', bermula 21hingga 24September 2020. Pelbagai taklimat,lawatan,aktiviti dan sesi perkongsian ilmu seperti Ilmu Kemahiran Hidup, Keyakinan, Kepimpinan, Pengukuhan Akidah, Penghayatan Melayu Islam Beraja (MIB) dan sebagainya disusun dalam program ini. Dengan pengendalian program ini diharap akan dapat menyiapsediakan pelajar untuk menjalani pengajian di luar negara selain memberikan maklumat-maklumat terkini dan buah tangan berunsur ilmu pengetahuan kepada pelajar supaya dengan ilmu pengetahuan ini akan menjadi sukat-sukat mereka semasa menjalani pengajian di luar negara nanti.


Attachments
Created at 9/27/2020 5:24 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 9/30/2020 9:45 AM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof