Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (DR.) Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’

Start Time: February 16, 2019 6:00 PM
End Time: February 16, 2019 7:00 PM
Location: Masjid Universiti, Jalan Tungku Link, Negara Brunei Darussalam

Anjuran Bersama: Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali & Universiti Teknologi Brunei Tetamu Kehormat: YB Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan