Majlis Solat Maghrib & Isyak Berjemaah, Membaca Yaasin & Doa Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pg Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Has

Start Time: February 16, 2019 6:00 PM
End Time: February 16, 2019 7:00 PM
Location: Pusat Pembelajaran Pelajar, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah, Gadong

Anjuran: Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah, Gadong Tetamu Kehormat: YM Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan