Success Stories of Local Graduates Forum (Higher Education Expo 2019)

Start Time: February 17, 2019 3:00 PM
End Time: February 17, 2019 4:00 PM
Location: Bridex Hall 2, Jerudong

Anjuran: Bahagian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) dan Bahagian Biasiswa Ahli-Ahli Panel ialah YB Awang Iswandy bin Ahmad, YM Haji Mohammad Loqman Al-Hakim bin Haji Hamdan, YM Awang Johari bin Ibrahim dan YM dayang Norisma Azuma binti Md Norazmi