Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Sekolah-Sekolah

​Visi
​Pendidikan Berkualiti Negara Dinamik

​Misi
​Menyediakan Hala Tuju dan Sistem Sokongan yang Efektif ke arah Mencapai Sekolah Berkualiti dan Berprestasi Tinggi

​Pengenalan
​Pengarah Sekolah-Sekolah​Yang Mulia Awg Zainal Abidin bin Haji Kepli (Pemangku Pengarah)
​Alamat
​Tingkat 2, Blok 2J2:02
Kondominium Ong Sum Ping
Jalan Jawatan Dalam
Bandar Seri Begawan, BB1311
Brunei Darussalam
​Hubungi​Tel: +673 2230511 / +673 2230513
Fax: +673 2230515
E-Mail Address : ds@moe.gov.bn

​Fungsi
​Mendokong dan Menyokong Pelaksanaan Pendidikan Kearah Sekolah Yang Berkualiti Tinggi Dengan Pencapaian Pelajar Yang Cemerlang Melalui Kepimpinan, Pengajaran dan Pembelajaran, Etos dan Persekitaran

​Fokus Utama
jss focus.png

​Struktur Organisasi
JSS Structure new.png
Struktur Organisasi JSS new prof.png
Struktur Organisasi JSS new korpo.png