Acting Minister of Education Received Courtesy Call from US-ASEAN Business Council

Jan 30, 2019

​Wednesday, 30 January 2019 - Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Salleh, acting Minister of Education received courtesy call from US-ASEAN Business Council delegates at At- Taqwa Room, Minister of Education Office, Ministry of Education, old Airport, Berakas.

cl2.jpeg

cl1.jpeg

_____________________________________________________________

Rabu, 30 Januari 2019 - Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Salleh, pemangku Menteri Pendidikan menerima kunjungan hormat rombongan daripada US-ASEAN Business Council di Bilik At-Taqwa, Pejabat Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama, Berakas.