Minister of Education Attend A Reception with the Brunei Student Council Malaysia (BCSM)

Mar 13, 2019

gambar dato (KL with students).jpg

KUALA LUMPUR, WEDNESDAY, 13 MARCH 2019 – Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, the Minister of Education had the opportunity to attend a reception with the Brunei Student Council Malaysia (BCSM) 2019/2020 and several students who received the Education Loan Assistance Scheme (SBPP) from the Ministry Education and the Department of Islamic Studies, Ministry of Religious Affairs, officers who are undergoing In-Service Training (LDP) as well as private students.

Also present in the reception were Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, the Permanent Secretary (Core Education), Ministry of Education of Brunei Darussalam; the President of BSCM, Awang Mohd Fakhirin bin Dato Paduka Hj Zainal; the Vice President II of BSCM, Awang Mohammad Aiman bin Hj Md Som and other members of BSCM.

The Minister of Education and the delegations from the Ministry of Education, Brunei Darussalam was in Kuala Lumpur, Malaysia to attend the 5th Bett Asia Leadership Summit 2019 which was held from 12 to 13 March 2019.

_____________________________________________

KUALA LUMPUR, RABU, 13 MAC 2019 - Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan telah berkesempatan untuk menghadiri satu majlis beramah mesra bersama dengan Brunei Student Council Malaysia (BCSM) 2019/2020 dan beberapa orang pelajar yang menerima Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP) daripada Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, pegawai-pegawai yang menjalani Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) serta pelajar-pelajar persendirian.

Turut hadir semasa majlis berkenaan ialah Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.

Juga turut hadir ialah Yang Di-Pertua BSCM , Awang Mohd Fakhirin bin Dato Paduka Hj Zainal dan Naib Yang Di-Pertua II BSCM, Awang  Mohammad Aiman bin Hj Md Som dan ahli-ahli BSCM yang lain.

Yang Berhormat Menteri Pendidikan bersama rombongan dari Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri 'The 5th Bett Asia Leadership Summit 2019' yang telah diadakan pada 12 sehingga 13 Mac 2019.