Sign In

Announcements

Title

Minister Of Education Receives A Courtesy Call From Newly Appointed Brunei Darussalam Envoys

Body

Wednesday, 3 November 2022 – Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh, Minister of Education receives a courtesy call from newly appointed Brunei Darussalam Envoys, Her Excellency Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yussof, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brunei Darussalam to the Socialist Republic of Viet Nam; Her Excellency Datin Paduka Hajah Rakiah binti Haji Abdul Lamit @ Hamid, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brunei Darussalam to the Republic of France; His Excellency Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brunei Darussalam to the Russian Federation; His Excellency Garry Ramlee bin Ibrahim, High Commissioner of Brunei Darussalam to Australia; and His Excellency Pengiran Salimin bin Pengiran Mohd Daud, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brunei Darussalam to the Arab Republic of Egypt.

CC joint.png


__________________________________________________________________


Rabu, 3 November 2022 – Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Md Salleh, Menteri Pendidikan menerima kunjungan hormat daripada  Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yussof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Sosialis Viet Nam, Puan Yang Terutama Datin Paduka Hajah Rakiah binti Haji Abdul Lamit @ Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis, Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Garry Ramlee bin Ibrahim, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia, dan Tuan Yang Terutama Pengiran Salimin bin Pengiran Mohd. Daud, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir.

Attachments
Created at 11/3/2022 2:53 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 11/5/2022 3:57 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof