Sign In

Announcements

Title

Dikir Ceremony in Conjunction with Maulud Nabi Muhammad S.A.W

Body

MAJLIS DIKIR SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W KEMENTERIAN PENDIDIKAN AT MASJID AL-AMEERAH AL-HAJJAH MARYAM, JERUDONG

Monday, 07 Rabiulawal 1444H / 03 October 2022M

 

Jerudong – The Ministry of Education through the Institute of Brunei Technical Education and Department of Teachers Management held a dikir ceremony inconjunction with the celebration of Maulud Nabi Mohammad S.A.W at the Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam mosque, Jerudong, this evening. A total of 90 guests consisting of officers and staffs from the Ministry of Education attended the event.

Present as the guest of honour was Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Permanent Secretary (Higher Education), Ministry of Education.

The event was an annual activity of the Ministry of Education to englighten the celebration of the Maulud Nabi Muhammad S.A.W. and to deepen the bond with the mosque's congregation.

 maulud1.jpeg

maulud2.jpeg

The event started with the Maghrib's prayer followed by the handover of the wakaf from officers and staffs of the Ministry of Education by the guest of honour to Yang Mulia Amaludin bin Haji Jamaludin, the imam of Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam mosque, Jerudong.

The event continued with the recital of surah Al-Fatihah led by the guest of honour, Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Permanent Secretary (Higher Education), Ministry of Education to begin the Dikir Khairuman.  The recitation of Doa Selamat to bless the ceremony, Sayyidul Istighfar and Selawat Tafrijiyyah was led by the mosque's imam.

After that, Isya' prayer, the Dikir MarhabanDikir Doa and the Doa for the safety of His Majesty and the nation of Brunei Darussalam led by Yang Mulia Amaludin bin Haji Jamaludin, the imam of Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam mosque, Jerudong.

Among those present were Yang Mulia Dr Hazri bin Haji Kifle, Vice Chancellor of University of Brunei Darussalam; Rector of University Islam Sultan Sharif Ali, Heads of Department; Officers and staffs of the Ministry of Education.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAJLIS DIKIR SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD S.A.W KEMENTERIAN PENDIDIKAN DI MASJID AL-AMEERAH AL-HAJJAH MARYAM, JERUDONG

Hari Isnin, 07 Rabiulawal 1444H / 03 Oktober 2022M

 

Jerudong – Kementerian Pendidikan melalui Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidik pada petang ini telah mengadakan Majlis Dikir Sempena Maulud Nabi Muhammad S.A.W bertempat di Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Jerudong. Seramai 90 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan hadir ke majlis pada malam ini. 

Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan.

Majlis ini merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan bagi sama-sama menyemarakkan lagi sambutan hari-hari kebesaran Islam disamping dapat mengeratkan lagi hubungan silaturrahim di kalangan pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan dengan jema'ah masjid tersebut.

Majlis dimulakan dengan solat Fardhu Maghrib dan diikuti dengan penyerahan wakaf pegawai-pegawai dan kakitangan dari Kementerian Pendidikan kepada Yang Mulia Amaludin bin Haji Jamaludin, imam Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Jerudong yang disampaikan oleh tetamu kehormat majlis.

Majlis diteruskan lagi dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan bagi memulakan Dikir Khairuman.

Seterusnya majlis diserikan dengan bacaan Doa Selamat untuk memberkati majlis dan diikuti dengan Sayyidul Istighfar dan Selawat Tafrijiyyah yang diketuai oleh imam Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam. 

Selepas menunaikan sholat Fardhu Isya' berjemaah, bacaan Dikir Marhaban serta Doa Dikir dan Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam yang diketuai oleh imam Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Jerudong.

Turut menghadiri majlis tersebut ialah Yang Mulia Dr Hazri bin Haji Kifle, Naib Canselor Universiti Brunei Darussalam; Rector Universiti Islam Sultan Sharif Ali; Ketua-Ketua Jabatan; pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Pendidikan.​

Attachments
Created at 11/23/2022 10:28 AM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 11/23/2022 2:16 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof