‚Äč

Panduan Bagi

Ibu bapa dan penjaga

Panduan Bagi Ibu bapa dan penjaga

Menyediakan ruang belajar untuk anak-anak di rumah.
Menghantar Home Learning Pack kepada pihak sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Berhubung dengan guru atau pihak sekolah mengikut masa yang telah ditetapkan.
Berkerjasama dengan pihak sekolah dalam membantu pembelajaran anak-anak di rumah mengikut masa dan kemampuan.
Berkerjasama dengan pihak sekolah dalam mengawas dan memantau pembelajaran anak-anak di rumah dengan memastikan mereka mengikuti jadual pembelajaran yang telah ditetapkan (Flexible Timetable).

Panduan bagi ibu bapa dan penjaga:

1

1. Home learning pack yang disediakan oleh pihak sekolah/guru perlu diambil mengikut waktu yang diberikan.

2. Jika ibu bapa/ penjaga yang bekerja maka perlulah membuat perundingan dengan guru bagi menentukan masa atau cara yang bersesuaian.

3. Ibu bapa/ penjaga boleh memaklumkan guru jika abang/kakak pelajar yang membantu dalam pembelajaran anak mereka.

4. Mengendalikan senarai semak pembelajaran anak anda seperti,

2

Dalam talian

1. Mengikut arahan / garispanduan yang disediakan oleh guru.

2. Membantu murid berkomunikasi bersama guru semasa pembelajaran dalam talian.

Luar talian

1. Mengikut arahan / garispanduan yang disediakan oleh guru.

2. Membantu dan memantau pembelajaran murid dengan tahap pengawasan yang bersesuaian.

3

1. Mengisi senarai semak harian atau mingguan pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid kepada ibu bapa dan penjaga.

2. Membantu murid dalam membuat dan menyelesaikan latihan/aktiviti yang diberikan oleh guru dengan mengikut masa dan kemampuan mereka.

3. Mengendalikan senarai semak pembelajaran anak-anak seperti: