Panduan Bagi

Guru-guru Prasekolah

Panduan Bagi Guru-guru Prasekolah

1

1. Menyediakan jadual dan tatacara komunikasi di antara guru, murid dan ibu bapa serta penjaga contoh melalui whatsapp, e-mel, panggilan telefon dan sebagainya.

2. Menyediakan jadual penghantaran latihan / aktiviti pembelajaran yang fleksible kepada murid, ibu bapa, penjaga.

2

1. Menyediakan jadual harian atau mingguan yang fleksibel bagi sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau ‘home learning pack’.

2. Menyediakan senarai semak harian atau mingguan pembelajaran yang perlu dicapai dan perkembangan pembelajaran murid kepada ibu bapa dan penjaga.

3

1. Menyediakan latihan/aktiviti kepada murid (bimbingan ibubapa/penjaga) yang menjurus kepada perkembangan literasi dan numerasi, contohnya: buku riba fonik/ buku riba nombor/buku riba ikut tema.

2. Memastikan tempoh pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian di antara 15 minit hingga 20 minit dalam satu masa sahaja.

3. Memberikan bantuan sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan.

4. Menggunakan sumber alat pembelajaran berbentuk konkrit untuk dipinjamkan kepada murid jika perlu. (Guru perlu memastikan ada catatan rekod pinjaman)

4

1. Memberikan sekurang-kurangnya 2 ke 3 latihan/aktiviti pembelajaran dalam sehari samada secara dalam talian atau luar talian.

5

Garispanduan untuk mengikuti sesi dalam talian

Garispanduan untuk mengikuti sesi luar talian

1. Menyediakan garispanduan kepada ibu bapa dalam membantu murid-murid dalam menjalani Home Based Learning.