Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Sekolah-Sekolah

​​Visi
​Pendidikan Berkualiti Negara Dinamik

​Misi
​Menyediakan Hala Tuju dan Sistem Sokongan yang Efektif ke arah Mencapai Sekolah Berkualiti dan Berprestasi Tinggi

​Pengenalan
​Ketua
​​
​Alamat
​Tingkat 2, Blok 2J2:02
Kondominium Ong Sum Ping
Jalan Jawatan Dalam
Bandar Seri Begawan, BB1311
Brunei Darussalam
​Hubungi​Tel: +673 2230511 / +673 2230513
Fax: +673 2230515
Emel: ds@moe.gov.bn
Untuk senarai kontak, tekan sini

​Fungsi
​Mendokong dan Menyokong Pelaksanaan Pendidikan Kearah Sekolah Yang Berkualiti Tinggi Dengan Pencapaian Pelajar Yang Cemerlang Melalui Kepimpinan, Pengajaran dan Pembelajaran, Etos dan Persekitaran

​Fokus Utama
jss focus.png

​Bahagian
1. Bahagian Profesional (Program, Akademik & Pengurusan)

Perlaksanaan kurikulum dan bukan kurikulum, program-program bernilai tambah dan khusus, prestasi sekolah, pengurusan sumber, inisiatif pendidikan bagi merealisasikan sasaran pencapaian matlamat, visi dan misi

2. Bahagian Korporat (Pentadbiran, Hal-Ehwal Pelajar & Perkhidmatan)

Hal-Ehwal Pentadbiran, Perhubungan Awam, Asset, Inventori, keperluan pejabat dan kemudahan jabatan. Menyediakan, menyelaras dan menasihati sasaran kerja tahunan Bahagian/Unit dan KPI, bajet, laporan bulanan/tahunan, tatatertib, audit dalaman/yuran/kantin, pengakuan belajar (rakyat asing), pendidikan kesihatan hal0ehwal kebajikan dan program bantuan pelajar.

3. Kluster (Kluster 1, 2, 3, 4, 5 & 6)

Menyediakan khidmat bantu dan sokongan kepada pemimpin sekolah dalam melaksanakan inisiatif pendidikan, menyelia dan memantau perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah, menyediakan dan melaksanakan, menilai serta meribiu pelan tindakan kluster, menyedia dan memantau perlaksanaan Penilaian CPA & SSA, berkongsi maklumat kepada para pemimpin sekolah dan pegawai-pegawai kluster, membimbing dan memberikan sokongan kepada pegawai-pegawai kluster bagi memperkembangkan kompetensi dan kapasiti, menilai keberkesanan kepimpinan para pemimpin sekolah.

​Carta Organisasi
Struktur - Profile JSS 2020 -.jpg

kemaskini:15/10/2020