Registration for Brunei-Cambridge GCE ’O’ Level and International General Certificate Of Secondary Education (IGCSE) October/November 2022 Examination Results Through Short Messaging Service (SMS)

Jan 28, 2023

REGISTRATION FOR BRUNEI-CAMBRIDGE GCE ’O’ LEVEL AND  

INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (IGCSE) 

 OCTOBER/NOVEMBER 2022 EXAMINATION RESULTS THROUGH  

SHORT MESSAGING SERVICE (SMS) 

Saturday 06 Rejab 1444H / 28 January 2023 

 

The Ministry of Education in collaboration with Datastream Digital Sdn Bhd (DST), Progresif Sdn. Bhd., Imagine Sdn. Bhd. and Mach Telecommunications Systems Sdn. Bhd. (MachTel) will be offering Short Messaging Service (SMS) for the upcoming examination results for Brunei-Cambridge GCE ‘OLevel and IGCSE October/November 2022 Examination results. 

 

Parents or Guardians and students can register through mobile phones via Short Messaging Service (SMS) and will need to input the following text ; MOE<space>REG<space>[CENTRE CODE]<space>[CANDIDATE NUMBER]<space>[CANDIDATE I.C. NO] and send to 8885555 for DST Subscribers, 38666 for Progresif Sdn. Bhd. Subscribers or 39966 for Imagine Sdn. Bhd. Subscribers. 

 

No charges will be applied for registration made through mobile phones. Parents or Guardians and students may begin subscribing to this service starting from Sunday, 29 January 2023. 

 

The examination results will only be sent to subscribers via SMS upon approval from the Department of Examinations, Ministry of Education to release these results. Subscribers will be charged an amount of B$3.00 for each SMS result received. 

 

The Ministry of Education hopes that this service will benefit the members of the public especially parents/guardians and students as well as the Ministry of Education’s stakeholders in general.  

 

For more information or any further enquiries on how to register, emails can be sent to machbrunei.com/moe.html ___________________________________________________________
PENDAFTARAN BAGI KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BRUNEI-CAMBRIDGE GCE PERINGKAT O DAN INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (IGCSE) 

 SESI OKTOBER/NOVEMBER 2022  

MELALUI PERKHIDMATAN PESANAN RINGKAS (SMS) 

Sabtu, 06 Rejab 1444H / 28 Januari 2023 

 

Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Datastream Digital Sdn Bhd (DST), Progresif Sdn. Bhd., Imagine Sdn. Bhd. dan Mach Telecommunications Systems Sdn. Bhd. (MachTel) akan menawarkan Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS) bagi mendapatkan Keputusan Peperiksaan Brunei-Cambridge GCE Peringkat ‘O’ dan IGCSE sesi Oktober/November 2022 

 

Ibu bapa atau penjaga dan pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan ini boleh membuat pendaftaran melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) dengan memasukkan teks berikut; MOE<jarak>REG<jarak>[KOD PUSAT]<jarak>[NOMBOR CALON]<jarak>[NOMBOR I.C. CALON] dan dihantar ke 8885555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn. Bhd. dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn. Bhd. 

 

Tiada bayaran akan dikenakan sewaktu pendaftaran melalui telefon bimbit. Ibu bapa atau penjaga dan pelajar boleh mula melanggan perkhidmatan ini mulai pada hari Ahad, 29 Januari 2023 

 

Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Pelanggan akan dikenakan pembayaran berjumlah B$3.00 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. 

 

Kementerian Pendidikan berharap perkhidmatan yang disediakan ini akan dapat memberi manfaat kepada orang ramai, terutama sekali para ibu bapa atau penjaga dan pelajar serta pihak berkepentingan Kementerian Pendidikan secara umumnya. 

 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan mengenai tatacara pendaftaran, bolehlah berhubung melalui alamat machbrunei.com/moe.html ​Rujukan: KPE/CCD/K1:2/PR/017 (M) 

Tarikh: 06 Rejab 1444H / 28 Januari 2023M​