Blood Donation Campaign In conjunction With The 39th Brunei Darussalam National Day Celebration

Mar 7, 2023


BLOOD DONATION CAMPAIGN IN CONJUNCTION WITH

THE 39th BRUNEI DARUSSALAM NATIONAL DAY CELEBRATION

Tuesday, 14 Sya'aban 1444H / 7 Mac 2023M

 

BANDAR SERI BEGAWAN - The Ministry of Education through Bahagian Beruniform dan Perkhidmatan, Department of Co-curricular Education in collaboration with the Blood Donation Centre, Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) Hospital, the Ministry of Health has held a Blood Donation Campaign in conjunction with the 39th Brunei Darussalam's National Day Celebration 2023 held at the Atrium, Ground Floor of the One City Shopping Complex Building, Sungai Hanching.

1 copy.png

2 copy.png

3 copy.png 

4 copy(1).png 

5 copy3.png

A total of thirty (30) pints of blood have successfully collected during the campaign for the Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital, Ministry of Health blood bank.

The objective of this campaign is to raise awareness among members of public about the importance of donating blood which can save lives and help increase the Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital, Ministry of Health blood bank.

__________________________________________________


KEMPEN DERMA DARAH SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-39

Hari Selasa, 14 Sya'aban 1444H / 7 Mac 2023M

 

BANDAR SERI BEGAWAN - Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Beruniform dan Perkhidmatan, Jabatan Pendidikan Kokurikulum dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), Kementerian Kesihatan telah mengadakan Kempen Derma Darah Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39, tahun 2023 yang dijalankan di Atrium, Tingkat bawah Bangunan One City Shopping Complex, Sungai Hanching.

Sebanyak tiga puluh (30) pain darah telah berjaya dikumpulkan semasa kempen tersebut bagi simpanan tabung Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS).

Objektif kempen tersebut adalah untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa dan seterusnya bagi membantu menambah simpanan tabung darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Kementerian Kesihatan.

Rujukan: KPE/CCD/K1:2/PR/2023/033 (M)

Tarikh: 14 Sya'ban 1444H/ 07 Mac 2023