Sekolah Rendah Jalan 49 New Multi-Purpose Hall Building Key Handover And Inauguration Ceremony

Mar 18, 2023

KEY HANDOVER AND INAUGURATION CEREMONY FOR THE NEW MULTI-PURPOSE HALL BUILDING

OF SEKOLAH RENDAH JALAN 49, KG. PERPINDAHAN LAMBAK KANAN

Saturday, 25 Sya'aban 1444H / 18 Mac 2023M

 

LAMBAK KANAN – The Ministry of Education through the Department of Planning and Estate Management today held a Key Handover and Inaugration Ceremony for the New Multi-Purpose Hall Building of Sekolah Rendah Jalan 49, Kg. Perpindahan Lambak Kanan.​

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.19 PM (1)2.jpeg

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.20 PM (1)1.jpeg

Present as the Guest of Honour was Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Permanent Secretary (Core Education), Ministry of Education.

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.19 PM2.jpeg

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.18 PM (1)2.jpeg

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.18 PM2.jpeg

The Ceremony began with the recitation of Surah Al-Fatihah and followed by key handover by Yang Mulia Awang Muhammad Eddy Shahfie Bin Haji Zailani, representative from Indramas Sdn. Bhd. as the Main Contractor, to Yang Mulia Ar. Ruzanna Musfirah binti Haji Saji, Head of Architect Division, Technical Services Department, Public Works Department, Ministry of Development as the representative of the Director General of Public Works Department. The key was then handed over to Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Permanent Secretary (Core Education), Ministry of Education and then to Yang Mulia Dayang Hajah Noorliah binti Haji Aspar, the Headmistress of Sekolah Rendah Jalan 49, Kg. Perpindahan Lambak Kanan.

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.21 PM1.jpeg

The Construction Project of the New Multi-Purpose Hall Building of Sekolah Rendah Jalan 49, Kg. Perpindahan Lambak Kanan is under the management of the Technical Services Department, Public Works Department and has been awarded to Indramas Sdn. Bhd. This project started on 18 August 2021 and was completed on 17 October 2022 with a total cost of $1,588,888.88.

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.20 PM1.jpeg

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.21 PM (1)1.jpeg

WhatsApp Image 2023-03-18 at 4.58.21 PM (2)1.jpeg

Also present at the ceremony were Directors from the Ministry of Education and the Ministry of Development.

________________________________________

MAJLIS PENYERAHAN KUNCI DAN PERASMIAN BAGI BANGUNAN BARU

DEWAN SERBAGUNA SEKOLAH RENDAH JALAN 49, KG. PERPINDAHAN LAMBAK KANAN

Hari Sabtu, 25 Sya'aban 1444H / 18 Mac 2023M


LAMBAK KANAN – Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet pada hari ini telah mengadakan Majlis Penyerahan Kunci dan Perasmian bagi Bangunan Baru Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Jalan 49, Kg. Perpindahan Lambak Kanan.

Hadir selaku Tetamu Kehormat ialah Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan acara penyerahan kunci bangunan oleh Yang Mulia Awang Muhammad Eddy Shahfie Bin Haji Zailani, wakil daripada Indramas Sdn. Bhd selaku Kontraktor Utama, kepada Yang Mulia Ar. Ruzanna Musfirah binti Haji Saji, Ketua Bahagian Arkitek, Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan selaku wakil Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya. Kunci tersebut kemudian diserahkan kepada Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan dan seterusnya kepada Yang Mulia Dayang Hajah Noorliah binti Haji Aspar, Guru Besar Sekolah Rendah Jalan 49, Kg. Perpindahan Lambak Kanan.

Projek Pembinaan Bangunan Baru Dewan Serbaguna Sekolah Rendah Jalan 49 Kg. Perpindahan Lambak Kanan adalah di bawah pengurusan Jabatan Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kerja Raya dan telah dianugerahkan kepada Indramas Sdn. Bhd. Projek ini telah bermula pada 18 Ogos 2021 dan selesai dilaksanakan pada 17 Oktober 2022 dengan harga pembinaan berjumlah $1,588,888.88.

Turut hadir di majlis tersebut Pengarah-Pengarah daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan.​

Rujukan: KPE/CCD/K1:2/PR/2023/039 (M)

Tarikh: 25 Syaaban 1444H/ 18 Mac 2023​