Minister Of Education Receives A Courtesy Call From High Commissioner of the People’s Republic of Bangladesh to Brunei Darussalam

Jun 30, 2021


CCbangladesh2.jpegCCbangladesh1.jpeg

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Minister of Education of Brunei Darussalam received a courtesy call from Her Excellency Nahida Rahman Shumona, High Commissioner of the People’s Republic of Bangladesh to Brunei Darussalam at the At-Taqwa Room, Ministerial Office, Ministry of Education, Berakas.

_______________________________________________________________________________

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, bertempat di Bilik At-Taqwa, Tingkat 7, Pejabat Menteri Pendidikan, Berakas.