Ministry Of Education Receive Donations From SEAMEO VOCTECH Regional Centre

Oct 2, 2021

The Ministry of Education received a donation of 50 SIM cards today from SEAMEO VOCTECH Regional Centre through a Device Donation Campaign organised by the Ministry of Education, in collaboration with the Ministry of Transport and Infocommunications (MTIC) and the Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI).

The donation aimed to support online learning especially for students in need.

The contribution was presented by Yang Mulia Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Centre Director of SEAMEO VOCTECH to Yang Mulia Mohammad Norilham bin Haji Jais, Acting Director of Co-Curriculum Education as a representative for the Ministry of Education.

Donation.jpeg

_________________________________________________________________________

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MENERIMA SUMBANGAN DARI

PUSAT SERANTAU SEAMEO VOCTECH


Kementerian Pendidikan pada hari ini telah menerima sumbangan sebanyak 50 unit kad SIM daripada Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH melalui Kempen Sumbangan Peranti yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI).

Kempen tersebut bertujuan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan.

Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Yang Mulia Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau SEAMEO VOCTECH kepada Yang Mulia Mohammad Norilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum selaku wakil Kementerian Pendidikan.