Ministry Of Education Receive Donations From SC Tubular Solutions (B) Sdn Bhd

Oct 16, 2021

The Ministry of Education received a donation of 20 laptops today from SC Tubular Solutions (B) Sdn Bhd through a Device Donation Campaign organized by the Ministry of Education, in collaboration with the Ministry of Transport and Infocommunications (MTIC) and the Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI).

 

The donation aimed to support online learning especially for students in need.

Sumbangan SC Tubular Sdn Bhd.jpeg

 

The contribution was presented by Yang Mulia Edmund Ng Konfah, Office Admin Assistant of SC Tubular Solutions (B) Sdn Bhd to Yang Mulia Mohammad Norilham bin Haji Jais, Acting Director of Co-Curriculum Education as a representative for the Ministry of Education.


_________________________________________________________________

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MENERIMA SUMBANGAN DARI

SC TUBULAR SOLUTIONS (B) SDN BHD


Kementerian Pendidikan pada hari ini telah menerima sumbangan sebanyak 20 unit komputer riba daripada SC Tubular Solutions (B) Sdn Bhd melalui Kempen Sumbangan Peranti yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI).

 

Kempen tersebut bertujuan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan.

 

Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Yang Mulia Edmund Ng Konfah, Penolong Pentadbir Pejabat, SC Tubular Solutions (B) Sdn Bhd kepada Yang Mulia Mohammad Norilham bin Haji Jais, Pemangku Pengarah Pendidikan Kokurikulum selaku wakil Kementerian Pendidikan.