‚Äč

Pelajar Berkeperluan Khas

Garispanduan untuk ibu bapa/penjaga

Garispanduan untuk ibu bapa/penjaga

Sebagai tambahan kepada garispanduan yang sedia ada, di bawah ini juga disarankan kepada ibu bapa/penjaga:

1

RPI menyatakan objektif jangka masa pendek dan panjang pembelajaran anak abiskita.

RPI juga mengandungi strategi membantu pembelajaran anak-anak abiskita sama ada di sekolah/ di rumah.

RPI memberikan maklumat mengenai kemahiran yang perlu dipelajari. Oleh itu, sangat penting bagi meneruskan pembelajaran individu mereka yang telah dirancang secara unik untuk mereka.

Salinan RPI boleh diperolehi dari pihak sekolah.

2

Guru-guru adalah sumber maklumat untuk anak-anak biskita

Tertakluk samada anak-anak abiskita belajar dalam aliran biasa LAC/ MIS/ COE/ Prevokasional, guru-guru dapat memberikan nasihat dan pabiskitangan yang berbeza berdasarkan harapan setiap pelajar

Komunikasi berterusan

di antara ibubapa/penjaga dan guru-guru boleh membantu perjalanan perkembangan pembelajaran anak-anak biskita

3

Sebagai ibu bapa/penjaga, abiskita adalah ahli kepada KPS

Jika ada sebarang pertanyaan, ibubapa/penjaga adalah lebih baik menghubungi terus guru-guru bagi mendapatkan penjelasan. Mereka akan memberi sokongan sebaik mungkin

Jika memerlukan maklumat tambahan, guru-guru akan mengaturkan perjumpaan pertama antara ibu-bapa dengan pakar-pakar di Unit Pendidikan Khas.

* Guru SENA, Home Room Teachers (HRT), dan Guru Sumber

*Bantuan perkhidmatan diberikan kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas yang telah dirujuk kepada Unit Pedidikan Khas. Jika belum berbuat demikian, Ibubapa/penjaga adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan rujukan melalui pihak sekolah dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.