Sign In

Events

Sep 28, 2020

Teachers' Day Conference 2020

Read More
Sep 10, 2020

Majlis Doa Kesyukuran Penuaian Padi Musim Kedua dan Pembahagian Zakat Hasil Tuaian

Read More
Jun 9, 2020

Rancangan Pembelajaran di Rumah

1. Bahasa Melayu - Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 2. English (Paper 2) - Section B Information Transfer 3. Mathematics - Percentage: Expressing one Quantity as a percentage of Another Quantity 4. Mathematics - Percentage: Finding the Percentage of Quantity 5. Mathematics - Surface Area of Cuboid

Read More
Jun 2, 2020

Second Term School Session Commence

Read More
Mar 14, 2020

Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36 (SM Katok)

Read More
Mar 14, 2020

World Book Day 2020 & Book Characters Costume Day

Read More
Mar 14, 2020

Aktiviti Intervensi Numerasi

Read More
Mar 14, 2020

SM Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Annual Interhouse Sports Day

Read More
Mar 14, 2020

Sukan Tahunan Antara Rumah-Rumah SM Lambak Kiri Kali Ke-8 Bagi Tahun 2020

Read More
Mar 12, 2020

Bengkel Penggunaan Teachers' Lounge Bagi Guru-Guru Sekolah

Dikendalikan oleh Jabatan Teknologi Maklumat (JTMK) dengan Kerjasama Unit Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan

Read More
1 - 10 Next