Sign In

News

Mar 28, 2020

Makluman Talian Perhubungan Kementerian Pendidikan Bagi Penyelarasan Para Pelajar Negara Brunei Darussalam Di Luar Negara Yang Pulang Ke Tanah Air Menjalani Pengasingan Diri Dalam Tempoh Pandemik COVID-19

​Kementerian Pendidikan dengan ini memaklumkan bagi sebarang maklumat mengenai pelajar yang akan pulang dari luar negara

Read More
Mar 25, 2020

Pembatalan Peperiksaan Brunei Cambridge General Certificate Of Education (BC GCE) ‘O’, ‘AS’ Dan ‘A’ Level Dan Brunei Cambridge International General Certificate Of Secondary Education (IGCSE) Sesi Mei/Jun 2020

​Berikutan dengan penularan jangkitan COVID-19, keutamaan Kementerian Pendidikan adalah untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan pelajar-pelajar serta guru-guru dan orang awam amnya. 

Read More
Mar 25, 2020

Pembelajaran Dan Pengajaran Secara Dalam Talian (Online) Penggal Persekolahan Ke-Dua

​Kementerian Pendidikan dengan nasihat Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran bagi semua sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tingkatan enam, sekolah-sekolah vokasional 

Read More
Mar 24, 2020

Fastabiqul Khairat Kementerian Pendidikan Kali Ke-5 Tahun 2020

​Kementerian Pendidikan melalui Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan, Jabatan Pendidikan Kokurikulum ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa projek Fastabiqul Khairat Kementerian Pendidikan

Read More
Mar 23, 2020

Kabar Angin Menular Mengenai Lokasi Salah Satu Pusat Pengasingan Pelajar Negara Brunei Darussalam Di Luar Negara Yang Pulang Ke Tanah Air Ekoran Pandemik COVID19

​Pihak Kementerian Pendidikan dengan kerjasama pihak-pihak berkenaan yang lain berusaha bagi memberikan penempatan yang sesuai dan selesa kepada para pelajar

Read More
Mar 22, 2020

Makluman Untuk Ibu-Bapa/Penjaga Pelajar Negara Brunei Darussalam Di Luar Negara Yang Pulang Ke Tanah Air Dalam Tempoh Wabak COVID-19

Dengan nasihat Kementerian Kesihatan, abiskita dibenarkan untuk membawa anak abiskita balik untuk pengasingan diri di rumah biskita masing-masing dengan syarat rumah abiskita sesuai bagi tujuan ini

Read More
Mar 22, 2020

Susulan Makluman Untuk Ibu-Bapa/Penjaga Pelajar Negara Brunei Darussalam Di Luar Negara Yang Pulang Ke Tanah Air Dalam Tempoh Wabak COVID-19

​Sehubungan dengan pemakluman sebelum ini iaitu mengenai pilihan bagi ibu-bapa untuk menempatkan anak-anak mereka untuk pengasingan diri di tempat kediaman sendiri secara bersyarat

Read More
Mar 17, 2020

Menangani Kesejahteraan Dan Keselamatan Penuntut-Penuntut Negara Brunei Darussalam Yang Menuntut Di Luar Negara

​Kementerian Pendidikan ingin memaklumkan kepada orang ramai terutama kepada ibu bapa/penjaga penuntut-penuntut Negara Brunei Darussalam yang mengikuti pengajian mereka di luar negara 

Read More
Mar 14, 2020

London Chamber Of Commerce And Industry Examination June 2020

​Registration for London Chamber of commerce and industry examination for june 2020 is now open

Read More
Mar 12, 2020

Primary School Assessment (PSR) 2020 Registration

​Primary School Assessment (PSR) 2020 Registration is now open

Read More
1 - 10 Next