Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Perancangan dan Pengurusan Estet

​Visi
Menyediakan prasarana yang dinamik dan berkualiti

​Misi
Menyediakan dan menguruskan prasarana bagi tujuan pembelajaran, pengajaran, pekerjaan dan kehidupan

Pendahuluan
​Pengarah Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet
​Yang Mulia Dayang Hajah Mastura binti Haji Sulaiman (Acting Director)
​Alamat
​Tingkat 3, Blok D
Bangunan Kementerian Pendidikan
Lapangan Terbang Lama
Bandar Seri Begawan BB3510
Negara Brunei Darussalam
​No. Telefon
​Pejabat Am                      : 2382872  (General Office)
Talian Hotline Aduan      : 2384205 (Aduan)
Cawangan Tutong           : 4260279
Cawangan Belait             : 3341017
Cawangan Temburong   : 5222122
E-Mel Aduan : jppe.aduan@moe.edu.bn

Huraian
​Pada tahun 1970 sebuah unit telah ditubuhkan bagi memenuhi keperluan pengurusan bangunan sekolah. Unit tersebut dikenali sebagai Unit Perancangan Bangunan. Fungsi dan peranan Unit berkenaan telah berkembang menjadikan Unit tersebut diberi nama baru iaitu Unit Perancangan dan Pemeliharaan Bangunan bermula pada tahun 1997.

Pada 2002 Unit tersebut telah dinaik taraf sebagai sebuah Jabatan; Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet.

Fungsi

 • Merancang dan mengurus program-program pembinaan kompleks bangunan baru serta keperluan bangunan tambahan.
 • Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan sekolah-sekolah, pejabat-pejabat dan perumahan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan secara berterusan.
 • Menyelaras dengan Jabatan-Jabatan Kerajaan yang berkaitan diantaranya seperti brif projek, pengwartaan tapak dan permohonan peruntukan.
 • Memantau pentadbiran dan pengurusan teknikal bagi projek-projek yang dikendalikan menggunakan khidmat perunding.
 • Membuat kajian dan penyelidikan berterusan terhadap kesesuaian bahan binaan bangunan dan kemudahan yang ada.
 • Memberi latihan dan kemahiran yang bersesuaian bagi pegawai-pegawai dan kakitangan dari masa ke semasa mengikut keperluan Jabatan.


Unit/ Bahagian

Penolong Pengarah 
 • Bahagian Pentadbiran dan Sumber Tenaga Manusia
 • Bahagian Kewangan dan Pengurusan Kontrak
 • Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Aset

Jurutera Kerja Kanan
 • Bahagian Penyelenggaraan Aset Brunei Muara dan Temburong
 • Bahagian Penyelenggaraan Aset Tutong dan Belait
 • Bahagian Penyelenggaraan Elektrik dan Mekanikal

Struktur Organisasi
JPE Malay new.png

*Updated 13/03/2019