Panduan Bagi

Murid

Panduan Bagi Murid

1

1. Bersedia lebih awal sebelum memulakan pembelajaran dengan bantuan ibubapa/penjaga.

2. Elakkan diri daripada sebarang gangguan semasa pembelajaran berlangsung.

2

3

1. Murid perlu menyiapkan latihan/aktiviti yang diberikan samada secara dalam talian, rakaman atau home learning pack mengikut masa yang diberikan. Jika ada masalah perlulah menghubungi guru.

2. Mengikuti / melakukan aktiviti fizikal yang ditentukan oleh guru bagi meningkatkan keaktifan diri.