Sign In

Events

Jun 24, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar kesemuanya.

Read More
Jun 23, 2021

Program “Workplace and Health” (WAH) Aktiviti Senaman bagi Kementerian Pendidikan - Circuit Training

Anjuran: Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan. Melibatkan Jabatan Peperiksaan, Bahagian Pendidikan Swasta, Unit Perhubungan Awam, Pusat EdTech, Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (BHSE) dan Jabatan Pendidikan Kokurikulum.

Read More
Jun 23, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar kesemuanya.

Read More
Jun 22, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar kesemuanya.

Read More
Jun 21, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar kesemuanya

Read More
Jun 19, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar setiap sekolah.

Read More
Jun 19, 2021

Kursus Signature Programme Bertajuk “Key Performance indicator for organizational Development”

Anjuran: Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan melalui Seksyen Perkembangan Professional, Bahagian Pembangunan dan Pentadbiran Sumber Manusia.

Read More
Jun 17, 2021

Program “Workplace and Health” (WAH) Aktiviti Senaman bagi Kementerian Pendidikan - Aerobic

Anjuran: Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan. Melibatkan Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah, Unit Pendidikan Khas, Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (BHSE), Jabatan Pendidikan Kokurikulum.

Read More
Jun 17, 2021

Kajian Rintis PISA 2022 (Field Trial) Minggu Kedua

Anjuran: MoE PISA Task Force, MPTF. Melibatkan 69 orang pelajar setiap sekolah.

Read More
Jun 17, 2021

Kursus Signature Progamme Bertajuk “Key Performance indicator for organizational Development”

Anjuran: Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan melalui Seksyen Perkembangan Professional, Bahagian Pembangunan dan Pentadbiran Sumber Manusia.

Read More
1 - 10 Next