REGISTRATION FOR PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (PSR) 2024

May 13, 2024

REGISTRATION FOR PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (PSR) 2024

Monday, 4 Zulkaedah 1445 / 13 May 2024

 

BERAKAS –The Ministry of Education through the Examinations Department is pleased to announce that the registration for Penilaian Sekolah Rendah (PSR) 2024 is now opened starting today, Monday, 13 May 2024 until Saturday, 15 June 2024.


School Candidates are to enroll through their respective schools. For private candidates, registration forms and information related to registration may be obtained from the Examinations Department counter at One Stop Centre, Ministry of Education (Ground Floor, Block C, Old Airport Berakas, Ministry of Education) during counter opening hours.

 

The Examinations Department will only accept cash payment. The Examinations Department counter is open every Monday to Thursday from 8.00 am to 11.00 am in the morning and from 1.30 pm to 3.00 pm in the afternoon as well as on Saturday from 8.00 am to 10.00 am.

 

Completed examination registration forms must be submitted to the Examinations Department Counter at the Ministry of Education's One Stop Centre no later than Saturday, 15 June 2024.

 

For further information on registration, please refer to the Surat Pemberitahuan, Examinations Department, Ministry of Education, Bil. 3/2024.


____________________________________________

PEMBUKAAN PENDAFTARAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (PSR) TAHUN 2024

Isnin, 4 Zulkaedah 1445 / 13 Mei 2024


BERAKAS – Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan sukacita mengumumkan bahawa pendaftaran bagi Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) bagi tahun 2024 telah dibukakan bermula hari ini, Isnin, 13 Mei 2024 hingga hari Sabtu, 15 Jun 2024.

 

Calon-calon sekolah hendaklah mendaftar melalui sekolah masing-masing. Bagi calon persendirian borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran bolehlah diperolehi dari Kaunter Jabatan Peperiksaan, Pusat Perkhidmatan Setempat, Kementerian Pendidikan (Aras Bawah, Blok C, Lapangan Terbang Lama Berakas, Kementerian Pendidikan) semasa waktu kaunter dibuka.

 

Jabatan Peperiksaan hanya akan menerima bayaran pendaftaran secara tunai. Waktu operasi bagi kaunter Jabatan Peperiksaan adalah pada setiap hari Isnin hingga Khamis mulai jam 8.00 hingga 11.00 pagi dan di sebelah petang mulai jam 1.30 petang hingga 3.00 petang manakala pada hari Sabtu bermula jam 8.00 pagi hingga 10.00 pagi.

 

Borang-borang pendaftaran peperiksaan yang telah Iengkap hendaklah dikembalikan ke Kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan tidak lewat pada hari Sabtu, 15 Jun 2024.

 

Untuk sebarang keterangan lanjut mengenai pendaftaran bolehlah merujuk Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan, bilangan 3/2024.

 

Rujukan: KPE/CCD/K1:2/PR/2024/058 (M)

Tarikh: 4 Zulkaedah  1445 / 13  Mei 2024​