Ministry of Education Receives Contributions From Dynamik Technologies Sdn. Bhd.And Progresif Sdn. Bhd.

Sep 1, 2021

Ministry of Education, Berakas / 1 September 2021 - Dynamik Technologies Sdn. Bhd. and Progresif Sdn. Bhd today held a virtual tablet donation handover ceremony to the Ministry of Education.

1acbc(crop).jpg

2abc.jpeg

Present as a representative of the Ministry of Education and delivered a speech to appreciate the donation received was Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Hj Tajuddin, Permanent Secretary (Core Education), Ministry of Education.


The contribution in the form of 48 tablets is a joint initiative of Dynamik Technologies Sdn. Bhd. and Progresif Sdn. Bhd. through the 'Goals for Education' campaign. The campaign was launched in July 2020 and aimed to support online learning initiatives, especially for students in need of ICT devices nationwide.

 

The ceremony began with a video screening of the 'Goals for Education' Campaign and speeches from Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Md Taib, Chief Executive Officer, Dynamik Technologies Sdn Bhd, and Yang Mulia Dayang Hajah Nurul Haniah binti Haji Md Jaafar, Chief Executive Officer, Progresif Sdn. Bhd.

 

Also present were Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Permanent Secretary (Higher Education), Yang Mulia Dr. Chin Wei Keh, Deputy Permanent Secretary (Higher Education) and Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Deputy Permanent Secretary (Core Education), and senior officials from the Ministry of Education.


____________________________________________________________________________


Kementerian Pendidikan, Berakas / 1 September 2021 – Dynamik Technologies Sdn. Bhd. dan Progresif Sdn. Bhd pada hari ini telah mengadakan majlis penyerahan sumbangan tablet secara maya (virtual) kepada Kementerian Pendidikan.

 

Hadir selaku wakil Kementerian Pendidikan dan seterusnya menyampaikan ucapan penghargaan bagi sumbangan yang diterima ialah Yang Mulia Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Hj Tajuddin, Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan.

 

Sumbangan berupa 48 unit tablet tersebut adalah inisiatif bersama Dynamik Technologies Sdn. Bhd. dan Progresif Sdn. Bhd. melalui kempen 'Goals for Education – Your Goals Matter for their Goals' telah bermula pada bulan Julai 2020. Kempen ini bertujuan untuk menyokong inisiatif-inisiatif pembelajaran dalam talian (online learning) khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan.

 

Majlis dimulakan dengan tayangan video Kempen 'Goals for Education' serta ucapan daripada Yang Mulia Dayang Haslina binti Haji Md Taib, Ketua Pegawai Eksekutif, Dynamik Technologies Sdn Bhd, dan Yang Mulia Dayang Hajah Nurul Haniah binti Haji Md Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif, Progresif Sdn Bhd.

 

Turut hadir di majlis tersebut ialah Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Yang Mulia Dr. Chin Wei Keh, Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) dan Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras) dan pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pendidikan.