Sign In

Announcements

Title

Working Visit To The Site Of Schools Extension Building Project: Sekolah Menengah Menglait And Utb Project Phase 4: School Of Applied Science And Mathematics

Body

Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad, Permanent Secretary (Higher Education), Ministry of Education paid a working visit to the site of two Ministry of Education projects under the 11th National Development Plan (RKN 11), namely the Schools Extension Building Project: Sekolah Menengah Menglait and UTB Project Phase 4: School of Applied Science and Mathematics.

WhatsApp Image 2022-11-16 at 6.34.42 PM (1).jpeg

WhatsApp Image 2022-11-16 at 6.34.42 PM.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-16 at 6.34.43 PM.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-16 at 6.34.44 PM.jpeg

WhatsApp Image 2022-11-16 at 6.34.45 PM.jpeg

 
Among the purposes of the visit is the continuation of the previous visit to take a closer look at the progress of the projects. During the visit, Yang Mulia Permanent Secretary (Higher Education) and his entourage were briefed by a representative from the contractor company about the latest status of the works that have been carried out on the project.


___________________________________________________________________________________


LAWATAN KERJA KE TAPAK PROJEK-PROJEK BANGUNAN TAMBAHAN SEKOLAH-SEKOLAH: SEKOLAH MENENGAH MENGLAIT DAN PROJEK UTB PHASE 4: SCHOOL OF APPLIED SCIENCE AND MATHEMATICS

 

Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan telah mengadakan lawatan kerja ke dua buah projek Kementerian Pendidikan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke 11 (RKN 11), iaitu Projek Bangunan Tambahan Sekolah-Sekolah: Sekolah Menengah Menglait dan Projek UTB Phase 4: School of Applied Science and Mathematics.

 

Antara tujuan lawatan adalah kesinambungan lawatan sebelum ini untuk meninjau secara lebih dekat perkembangan projek-projek berkenaan. Semasa lawatan tersebut Yang Mulia Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) berserta rombongan telah diberikan penerangan oleh wakil daripada pihak syarikat kontraktor tentang status terkini kerja-kerja yang telah dijalankan ke atas projek berkenaan.


Attachments
Created at 11/16/2022 6:49 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof
Last modified at 11/17/2022 12:49 PM by Dk Siti Farhana Binti Pg Hj Yusof