Sign In

Skip Navigation LinksDepartment of Examination

​*This is a Malay Version

​Visi
​Pusat Kecemerlangan Penilaian dan Kelayakan

​Misi
Menyediakan penilaian berkualiti dan kelayakan yang adil dan saksama, bermutu tinggi dan konsisten bagi pelajar-pelajar melalui amalan yang baik dan komitmen professional yang tinggi, dalam mencapai objektif jabatan kami yang akan membangunkan kepimpinan generasi akan datang

​Pendahuluan
​Jabatan Peperiksaan dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan berbagai-bagai jenis peperiksaan mengikut Education (Brunei Board of Examinations) Act, 1975 (Lembaga Peperiksaan Brunei), dan diamanahkan untuk mentadbir peperiksaan-peperiksaan awam di Negara Brunei Darussalam sama ada yang dikelolakan dalam negeri atau yang diuruskan dengan kerjasama Badan Peperiksaan Luar Negeri dan menguruskan peperiksaan luar negeri bagi pihak badan profesional dan institusi di seberang laut

Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit Peperiksaan
​Ketua
​Yang Mulia Awg Shahrizal bin Emran (Pemangku)
​Address

​Jabatan Peperiksaan / Examinations Department 
Tingkat Bawah, Blok B / Ground floor, Block B 
Lapangan Terbang Lama / Old Airport 
Berakas BB3510
​Hubungi
​​Tel: 238 1133 ext 2027/ 2380630/ 2380776 (Kaunter Am, Bahagian Pentadbiran Am)
Tel: 2381133 ext 3006 (Kaunter Pembayaran, Bahagian Kewangan)
Fax: 238 1332
Emel:
exam.dept@moe.gov.bn
jbtpeperiksaan.helpdesk@moe.gov.bn
Jawatan
​Penjawat
​Pengarah Jabatan Peperiksaan
​Yang Mulia Awg Shahrizal bin Emran
(Pemangku Pengarah Peperiksaan)
Tel: 2381133 EXT 1000 / 2380776
​Penolong Pengarah Peperiksaan​Yang Mulia Pengiran Siti Noor Roziah binti Pengiran Matjinen
(Pemangku Penolong Pengarah)
Tel: 2381133 EXT 2021
Emel: roziah.matjinen@moe.gov.bn
​Ketua Bahagian Pentadbiran AM dan Kewangan
Ketua Penilaian Kemajuan Pelajar (SPE)
​Awang Haji Rozaidi bin Haji Mohammad Daud 
(Pegawai Pelajaran Kanan)
TEL: 2381133 EXT 2010
Emel: rozaidi.daud@moe.gov.bn
​Ketua Penilaian Sekolah Rendah (PSR)
Ketua Unit Latihan
Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Peperiksaan
​Awang Jais Ingir
(Pegawai Pelajaran Kanan)
TEL: 2381133 EXT 2003 / 2382029
Emel: jais.ingir@moe.gov.bn
​Ketua Unit Binaan
Ketua Peperiksaan Miscellaneous
Ketua Peperiksaan Kerani-kerani Rendah (KKR)
​Awang Haji Asrol Azmi bin Ahmad 
(Pemangku Pegawai Pelajaran Kanan)
TEL: 2381133 EXT 2022
Emel: asrulazmi.ahmad@moe.gov.bn
​Ketua Unit Kajian dan Penyelidikan
Ketua Peperiksaan Brunei Cambridge GCE O, AS, A Level & IGCSE
​Dayang Hajah Mahani binti Haji Abdul Rashid
(Pemangku Pegawai Pelajaran Kanan)
TEL: 2381133 EXT 2008 / 2382957
Emel: mahani.rashid@moe.gov.bn
​Ketua Peperiksaan Diploma National Computing Centre (NCC)​Awang Musa bin Haji Hussin 
(Pegawai Pelajaran)
TEL: 2381133 EXT 2023 / 2381445
Emel: musa.hussin@moe.gov.bn
​​Ketua Peperiksaan City & Guilds ​Awang Asmain bin Haji Abu Bakar
(Penolong Kanan Pegawai Pelajaran)
TEL: 2380349
Emel: asmain.abubakar@moe.gov.bn
​Ketua Pepperiksaan Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM)​Dayang Suaimah binti Haji Rabaha
(Pegawai Peperiksaan)
Tel: 2381133 EXT 2023/ 2384076
Emel: Suaimah.rabaha@moe.gov.bn
​​Ketua Peperiksaan Sijil Perdagangan Brunei (SPB) ​​Awang Muhammad Suria bin K.Karim
(Pegawai Peperiksaan)
Tel: 2381133 EXT 2000/ 2380347
Emel: suria.karim@moe.gov.bn
ketua Peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) 
​Dayang Elma Suryani binti Mohd Alihuddin
(Pegawai Peperiksaan)
Tel: 2381133 EXT 2007
Emel: suryani.alihuddin@moe.gov.bn
​​Ketua Peperiksaan London EDEXCEL BTEC Level 1 & 2​​Dayang Helen anak Rigien
(Pegawai Peperiksaan)
Tel: 2381133 EXT 2016
Emel: helen.rigien@moe.gov.bn

​Struktur Organisasi
​Untuk melihat Struktur Organisasi
Tekan Disini

​Matlamat
 1. Menyesuaikan sistem penilaian yang berkualiti dan berkesan dari semasa ke semasa selaras dengan Sistem Pendidikan Baru (Sistem Pendidikan Negara Abad Ke 21 - SPN 21)
 2. Mempertingkatkan dan memperkukuhkan peraturan-peraturan dan pendaftaran peperiksaan-peperiksaan yang dikendalikan demi untuk mengemaskinikan lagi mutu perkhidmatan dan pengurusan peperiksaan
 3. Mempertingkat, memperkembang, memelihara dan menyesuaikan kualiti peperiksaan tempatan supaya sebanding dengan peperiksaan antarabangsa
 4. Menyediakan alat pengukur untuk menilai kebolehan pelajar-pelajar dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi
 5. Mempertingkat dan memperkukuh kesahihan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability) peperiksaan-peperiksaan yang dikendalikan

​Tugas dan Tanggungjawab
 1. Mengendalikan semua jenis penilaian yang dipertanggungjawabkan kepada Jabatan ini dalam Sistem Pendidikan Negara Abad Ke 21 (SPN 21)
 2. Mengendalikan  semua jenis  peperiksaan dalam dan luar negeri yang dipertanggungjawabkan kepada jabatan ini
 3. Melaksanakan dasar Lembaga Peperiksaan Brunei
 4. Menyediakan, mencetak, mengedarkan dan menjaga  keselamatan  kertas-kertas soalan peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan ini
 5. Menyediakan analisa perangkaan dan laporan penuntut dibidang peperiksaan dan mengedarkan maklumat  pencapaian calon ke  Sekolah/Maktab. Jabatan ini juga bersedia memberi khidmat nasihat dan panduan mengenai segala urusan yang berhubungkait dengan peperiksaan
 6. Berfungsi  mengkaji  dan  menilai dari semasa ke semasa kualiti peperiksaan, kecekapan dan kesempurnaan peralatan, teknik dan percetakan peperiksaan
 7. Berfungsi  mengkaji, menilai dan menyelidik dari semasa ke semasa kualiti penilaian, kecekapan dan kesempurnaan peralatan dan teknik  bagi Sistem Pendidikan Negara Abad Ke 21 (SPN 21)
 8. Mengeluarkan pernyataan keputusan dan sijil-sijil peperiksaan

​Fungsi Jabatan/ Unit
Jabatan ini diketuai oleh seorang Pengarah dibantu oleh seorang Penolong Pengarah.  Dalam melaksanakan pentadbiran Jabatan Peperiksaan, Jabatan  ini mempunyai tiga bahagian penting iaitu:

 • Bahagian Pentadbiran Am, Kewangan, Percetakan dan Komputer
 • Bahagian Profesional - Binaan, Kajian dan Penyelidikan
 • Bahagian Perkhidmatan and Kewangan Peperiksaan

Pegawai-pegawai dan kakitangan diagihkan dengan tugas dan tanggungjawab dalam ketiga-tiga bahagian di Jabatan ini. Setiap bahagian mempunyai tanggungjawab yang berlainan.

a. Bahagian Pentadbiran Am, Kewangan, Percetakan dan Komputer

Bahagian ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan-urusan pentadbiran am jabatan, kewangan, percetakan dan komputer.  Urusan tersebut adalah seperti berikut:

i) Unit Pentadbiran Am

Surat-menyurat, permohonan cuti pegawai/kakitangan, tambang pegawai, elaun pelajaran anak-anak pegawai, dan lain-lain.

ii) Unit Kewangan

Pengutipan pembayaran dan tuntutan bayaran di atas perkhidmatan kerja-kerja peperiksaan yang dibuat seperti pengawasan, pemeriksaan dan pemarkahan, bayaran balik calon mengulang dan juga bayaran ke badan-badan peperiksaan luar negeri seperti University of Cambridge International Examinations (UCIE) dan lain-lain.

iii) Unit Percetakan

Hal ehwal percetakan kertas-kertas jawapan, kertas-kertas soalan, sijil-sijil, slip-slip pernyataan keputusan peperiksaan calon, sampul-sampul surat, borang-borang, slip-slip pendaftaran dan lain-lain.

iv) Unit Komputer

Permohonan komputer serta aksesori, memasukkan data pendaftaran peperiksaan calon ke komputer, memasukkan markah-markah calon ke komputer, mengeluarkan slip-slip pernyataan keputusan peperiksaan calon, keputusan peperiksaan, analisa keputusan peperiksaan, analisa mata pelajaran, pengendalian mesin yang berkaitan dengan sistem komputer, pembentukan borang-borang dan lain-lain.

b. Bahagian Profesional - Binaan, Kajian dan Penyelidikan

Bahagian ini antara lain bertanggungjawab dalam urusan seperti berikut:

i)  Unit Binaan

Menguruskan hal-hal yang berhubung kait dengan kertas-kertas soalan peperiksaan, penilaian kertas-kertas soalan peperiksaan, laporan sulit ketua-ketua pemarkah, dan lain-lain.


ii) Unit Kajian dan Penyelidikan

Membuat penyelidikan mengenai dengan pencapaian calon dalam apa jua jenis peperiksaan terutama sekali peperiksaan yang diduduki oleh calon-calon sekolah, mengkaji  dan  menilai dari semasa ke semasa kualiti peperiksaan, kecekapan, kesempurnaan peralatan dan teknik peperiksaan, dan lain-lain.   Hasil daripada penyelidikan itu nanti, Jabatan akan dapat memberi maklumat ke Jabatan-Jabatan di Kementerian Pendidikan untuk difikirkan bersama demi memperbaiki kualiti pendidikan.

c. Unit Perkhidmatan dan Kewangan Peperiksaan

Bahagian ini bertanggungjawab dalam mentadbir perjalanan dan pengurusan peperiksaan dari awal hingga keputusan peperiksaan dikeluarkan dan juga dalam urusan pembayaran tuntutan dalam pengendalian perkhidmatan peperiksaan.

d.    Centralised Assessment Unit

Sila tekan sini untuk maklumat lebih lanjut.


​Jenis Peperiksaan yang Ditawarkan
Peperiksan Tempatan:
 
1. Penilaian Sekolah Rendah (PSR)
2. Peperiksaan Kemajuan Pelajar (SPE)
3. Sijil Perdagangan Brunei (SPB)
4. Kerani-Kerani Rendah (KKR)

Peperiksaan Dengan Kerjasama Badan Peperiksaan Luar Negeri:

1. Brunei-Cambridge GCE ‘O’ Level (B-C GCE ‘O’ Level)
2. Brunei-Cambridge GCE ‘AS’ Level (B-C GCE  ‘AS’ Level)
3. Brunei-Cambridge GCE ‘A’ Level (B-C GCE  ‘A’ Level)
4. International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
5. Edexcel BTEC Introductory Certificate & First Certificate (BTEC)

Peperiksaan Luar Negeri:

1. City and Guilds of London Institute (C&G)
2. London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)
3. Royal Society of Music (RSM)
4. NCC International Diploma in Computer Studies (NCC)
5. Lain-lain peperiksaan:
i. University of London LLB, Sc. Economics;
ii. Diploma of Education;
iii. The Chartered Institute of Building;
iv. The Chartered Insurance Institute;
v. Association of Business Executives;
vi. The Chartered Institute of Management Accountants;
vii. NCC International Diploma in Computer Studies.

Surat Pemberitahuan
​Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 1/2022 Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E Peringkat 'O', 'AS', 'A'  dan IGCSE Mei/Jun 2022
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 2/2022 Peperiksaan London chamber of Commerce and Industry April 2022
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 3/2022
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 4/2022 Peperiksaan Brunei-Cambridge G.C.E Peringkat 'O', 'AS', 'A'  dan IGCSE Oktober/November 2022
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 5/2022 Penilaian Sekolah Rendah (PSR)
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan ​Bilangan 5/2023 Peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry September 2023
Surat Pemberitahuan Jabatan Peperiksaan Bilangan 6/2023 Peperiksaan Sijil Perdagangan Brunei November 2023

Borang

Permohonan dan Tatacara Pembelian Past Year PSR Exam Paper - Tekan Disini
Permohonan dan Tatacara Pembelian Past Year SPE Exam Paper - Tekan Disini
Permohonan dan Tatacara Pembelian Past Year KKR Exam Paper - Tekan Disini
Permohonan dan Tatacara Pembelian Past Year SPB Exam Paper - Tekan Disini
Tatacara Pembayaran Peperiksaan ABRSM secara online - Tekan Disini
Borang Permohonan Testimonial - Tekan Disini
Tatacara Permohonan dan Pembayaran Testimonial secara online - Tekan Disini
Borang Pendaftaran Peperiksaan Brunei-Cambridge GCE 'O', 'AS', 'A' & IGCSE bagi bulan Mei/Jun 2023 - Tekan Disini​
Borang Pendaftaran Peperiksaan Brunei-Cambridge GCE 'O', 'AS', 'A' & IGCSE bagi bulan Oct/Nov 2023 - Tekan Disini​
Borang Pendaftaran Peperiksaan ​London Chamber of Commerce and Industry September 2023 - Tekan Disini​

Updated 01.08.2023