Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Pengajian Tinggi

*HALAMAN INI SEDANG DALAM PROSES PENGEMASKINIAN*
Visi
Bahagian  Berkualiti Ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Tinggi


​Misi
​Untuk Menyediakan Persekitaran Demi Untuk Meningkatkan Kualiti Pendidikan Tinggi Dan Responsif Terhadap Keperluan Pembangunan Negara

Pendahuluan
​​Ketua
​Yang Mulia Dayang Hajah Anis Faudzulani binti Haji Dzulkiflee
​Alamat​Tingkat 5, Block B
Kementerian Pendidikan
Jalan Airport Lama
Berakas BB3510
Brunei Darussalam
​Hubungi
​Tel:+673 2381224
Fax:+673 2380880

​Huraian
Mercu tanda kepada kecemerlangan dalam pembangunan pengajian tinggi Brunei Darussalam ditandai dengan kemunculan institusi pengajian tinggi 30 tahun lalu. Pencapaian ini adalah signifikan dan telah membuka jalan untuk membangunkan lagi sektor pendidikan tinggi. Dalam usaha untuk mengenal pasti arah dan pembangunan pengajian tinggi di  negara ini. Kementerian Pelajaran telah menubuhkan Bahagian Pengajian Tinggi pada 01 April 2008 yang terletak di bawah Pejabat Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi).

​Objektif
Bahagian Pengajian Tinggi ditubuhkan dengan matlamat menyediakan persekitaran bagi meningkatkan kualiti pengajian tinggi dan responsif kepada keperluan perkembangan negara termasuk meningkatkan keupayaan institusi pengajian tinggi dari segi akademik, penyelidikan dan kepakaran, dan memastikan sektor pengajian tinggi di negara ini berkembang  ke arah menyokong kehendak pembangunan negara dan mempunyai kualiti antarabangsa

Fungsi


 • Mengawal belia dan memudahcara tadbir urus Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
 • Meningkatkan keupayaan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dari aspek penyelidikan, akademik dan kepakaran
 • Mensejajarkan inisiatif strategik ke arah visi Kementerian Pendidikan
 • Memudahcara pengurusan pengantarabangsaan Pengajian Tinggi

Unit
 • Unit Penyelidikan dan Perkembangan
 • Unit Dasar dan Perancangan
 • Unit Pentadbiran dan Kewangan


Aktiviti
Bahagian Pengajian Tinggi memainkan peranan penting dalam lanskap pengajian tinggi negara dengan perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang bertujuan bagi meningkatkan prestasi akademik, penyelidikan serta rangkaian perhubungan secara khasnya dan keseluruhan institusi amnya.

 • HECAS
 • Projek-projek Kebangsaan
 • Quality Assurance
 • Perkembangan Sumber Tenaga Manusia
 • Skim Perkhidmatan Tenaga Akademik Institusi Pengajian Tinggi Awam (SPTA)
 • HE EXPO
 • Pengantarabangsaan
 • SEAMEO RIHED
 • AIMS
 • AUN
 • ASEM

​Struktur Organisasi
HE OC (malay).PNG

*Updated 18.06.2019