Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

​Visi
​Transformasi Pendidikan melalui Inovasi

​Misi
Menyediakan Perkhidmatan dan Bantuan ICT yang Berkualiti, Selamat dan Efisien

​Pendahuluan
​Ketua
​Yang Mulia Awang Haji Ibnu Khairinuddin bin Awang Haji Ibrahim (Pemangku)
​Alamat
​Aras 4, Blok C
Kementerian Pendidikan
Jalan Airport Lama
Bandar Seri Begawan BB3510
Negara Brunei Darussalam
​Hubungi
​Tel: +673 2381368 / 2380793 (Pentadbiran)
        +673 2383326 (Service Desk)  
Fax: +673 2380782
E-Mail Address: ict@moe.gov.bn

Huraian
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) ditubuhkan pada tahun 2001 sebagai pemangkin bagi pihak Kementerian Pendidikan untuk menerajui inisiatif ICT dalam inisiatif pendidikan. Di antara mandat Jabatan ini adalah menyediakan dan memberi bantuan dari segi perangkaandasar, tknologi, prasarana serta perkhidmatan ICT bagi pihak-pihak berkepentingan. Sejak penubuhannya, Jabatan ini telah menjalani banyak perubahan dan perkembangan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan mendokong Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN21), sejajar dengan aspirasi nagara bagi mencapai Wawasan 2035.

Objektif
  • Menyediakan perkhidmatan ICT yang teras
  • Menyediakan perkhidmatan ICT yang berkualiti dan efisyen

Fungsi
  • Mengendalikan, mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT
  • Menyediakan perkhidmatan ICT yang cekap dan selamat
  • Melaksanakan, mengurus dan memantau projek dan dasar ICT
  • Mngenal pasti dan melaksanakan latihan ICT yang relevan bagi membangun tenaga kerja yang berkemahiran tinggi
  • Menyokong pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti melalui ICT
  • Memberi sokongan profesional kepada pihak berkepentingan yang berkaitan

Struktur Organisasi
DICT_Malay.jpgMuat Turun Dokumen

Inventori dan Pemeriksaan

Technical Inspection Report and Forms