Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan


Visi
Ke Arah Pentadbiran dan Perkhidmatan yang Cemerlang

Misi
Melaksanakan Urustadbir yang Baik dan Memberikan Perkhidmatan yang Dinamik, Selamat Serta Kos Efektif untuk Pihak-Pihak Berkepentingan

Pengenalan
Ketua
Yang Mulia Pg Mohammad Jeffrynul Hafli bin Pg Haji Ali (Pemangku)
AlamatTingkat 3, Blok B
Kementerian Pendidikan
Berakas BB3510
Negara Brunei Darussalam
HubungiTel: +673 2380765
Fax: +673 2381135
Untuk senarai kontak, tekan sini

Unit


1. Unit Perakaunan dan Perbekalan

 • Penyediaan bagi permohonan peruntukan kewangan
 • Pemantauan perbelanjaan dan bajet forecasting
 • Pembayaran dan kutipan hasil
 • Mengendalikan urusan berhubungkait dengan bayaran/tuntutan bagi pembekalan/perkhidmatan
 • Mengendalikan urusan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang stor

2. Unit Perkhidmatan Kewangan

 • Pembayaran gaji hari/bulan
 • Mengendalikan elaun-elaun dan pinjaman

3. Unit Perkhidmatan Personnel

 • Pengiraan cuti tahunan dan persaraan
 • Memantau dan menyelaras pengisian kekosongan jawatan dan pengiklanan jawatan
 • Pengemaskinian rekod perkhidmatan GEMS
 • Pengurusan guru kontrak
 • Penyimpanan fail peribadi
 • Memproses cuti tahunan dan tambang
 • Pengurusan hal ehwal failing

4. Unit Pengurusan dan Perkembangan 

 • Pengurusan kakitangan bantu
 • Penyelaras aktiviti/projek
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Penyelaras hal ehwal tatatertib
 • Penyelaras Sistem Prestasi Baru Perkhidmatan Awam 

5. Unit Kenderaan dan Pengangkutan

 • Penyediaan perkhidmatan pengangkutan bas sekolah, bot dan temuai
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan 

6. Unit Perkhidmatan Permakanan dan Asrama

 • Pengurusan lantikan kantin
 • Penyediaan permakanan sekolah dan asrama
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan

7. Unit Kemudahan-Kemudahan

 • Pengurusan utiliti (telefon, air dan elektrik)
 • Penyelarasan hal ehwal perumahan
 • Penyelarasan penghapusan dari kira-kira

8. Unit Kesihatan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan dan Alam Sekitar

 • Menyediakan polisi dan garis pandu keselamatan dan kesihatan
 • Penyelarasan hal ehwal penjagaan keselamatan (security)
 • Penyelarasan hal ehwal kesihatan dan keselamatan (safety)

Struktur Organisasi
DA OG Malay.jpg

Muat Turun Dokumen
Prosedur Operasi Standard (SOP)

SOP Insiden Menangani Jerebu di Sekolah/ Maktab Seluruh Negara Brunei Darussalam - Click Here
SOP Menangani Kebakaran Hutan dan Semak Berhampiran Kawasan Sekolah/ Maktab Kerajaan - Click Here
SOP Insiden Keracunan Makanan - Click Here
SOP "Pelan Keselamatan & Kawalan Kemalangan Lalu Lintas di Sekolah-Sekolah Kerajaan Seluruh Negara" - Click Here
SOP Insiden Kejadian Banjir di Sekolah-Sekolah Kerajaan Seluruh Negara - Click Here
SOP Aktiviti Lawatan Sambil Belajar "Field Trip" - Click Here
SOP Penubuhan Jawatankuasa HSSE - Click Here
SOP Penyediaan "HSSE Policy" Sekolah - Click Here

Unit Penghapusan

Borang 1 Peraturan Kehilangan/Kebakaran - Click Here
Borang 2 Laporan Pemeriksaan Teknikal Bangunan - Click Here
Borang 3 Penghapusan Harta Benda Kerajaan - Click Here
Lampiran 1 - Senarai Semak Penghapusan Harta Benda Kerajaan- Click Here
Lampiran D - Prosedur Merobohkan Bangunan - Click Here

Sub-Unit Perumahan
Borang berkaitan dengan Permohonan Mediami Rumah-Rumah Kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan - Click Here

Sub-Unit Kenderaan BG
Permohonan Kenderaan BG - Tekan Sini
Permohonan Perkhidmatan Pengangkutan (Bas) - Tekan Sini
Permohonan Perkhidmatan Pengangkutan (Bot Temuai) - Tekan Sini

*Dikemaskini 15.01.2019