Sign In

Skip Navigation LinksJabatan Pengurusan Biasiswa

​​​​​​ 
​Visi
​Meningkatkan Kemahiran Tinggi, Graduan Yang Terdidik ke Arah Pembangunan Negara

​Misi
Menyediakan Biasiswa Untuk Pelajar Yang Layak Bagi Merealisasikan Potensi Sebenar Mereka Sebagai Aspirasi Negara

​Pendahuluan
​Pengarah
​Yang Mulia Dayang Rosimah Sumaimah binti Haji Matassim (Pemangku)​
​AlamatTingkat 5, Blok C, 
Kementerian Pendidikan
Berakas, BB3510 
Negara Brunei Darussalam
​Hubungi
​Tel:  +673 2380019
Fax:  +673 2380701
Emel: Scholarship@moe.gov.bn

​Latar Belakang


 • Pada tahun 1981, Bahagian Biasiswa ini dikenali sebagai Unit Dermasiswa dan Kesejahteraan di bawah Bahagian Perancangan Perkembangan Pelajaran dimana Unit ini mengendalikan proses penganugerahan pelajar-pelajar ke luar negeri
 • Pada Tahun 2003, Unit ini di bawah Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan dimana tawaran Biasiswa-Biasiswa berkembang meliputi tawaran Skim Dana Sumber Manusia daripada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi dan juga Skim BAS, Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Penyusunan semula struktur organisasi Bahagian BIasiswa telah dilaksanakan pada Tahun 2014 dimana Bahagian Biasiswa ini adalah di bawah kawalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi)

​Objektif

 • Berpandukan kepada Visi dan Misi bahagian ini di antara matlamat bahagian ini ialah pada melahirkan graduan yang mempunyai potensi dan pengetahuan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035 dan aspirasi negara
​Fungsi Bahagian Biasiswa
 • Memproses permohonan Biasiswa Kerajaan khususnya ke luar negeri
 • Mengurus Penganugerahan Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan (i.e Sarjana Muda, Sarjana, Professional dan PhD)
 • Mengurus Penghantaran dan Biasiswa Pelajar dibawah Program Memorandum Persafahaman (i.e University of Otago & Auckland University) dan Program Berkembar UBD (i.e Perubatan) dan UTB (i.e Petroleum Engineering)
 • Mengurus Penganugerahan pelajar ke Luar Negeri dibawah Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)
 • Memantau Pelajar Biasiswa Kerajaan Ke Luar Negeri dibawah Kementerian Pendidikan
 • Menyelaras Skim Biasiswa dari Agensi Lain (i.e Royal Brunei Airlines)
 • Pendaftaran Pelajar Persendirian Untuk Belajar Ke Luar Negeri (i.e Rakyat dan Penduduk Tetap Negara Brunei Darussalam sahaja)

​Unit di Bahagian Biasiswa
 • Unit Pentadbiran & Kewangan
 • Unit Penganugerahan Biasiswa
 • Unit Strategik & Pemantauan

​Syarat Utama Biasiswa
1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning

2. Minima kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan BC-GCE ‘O’ Level

3. Minima:- 
3.1 Kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris BC-GCE ‘O’ Level, atau 
3.2 Gred C bagi mata pelajaran IGCSE Englis as a second language, atau 
3.3 Gred c bagi mata pelajaran General Paper BC-GCE ‘A’ Level, atau 
3.4 Band keseluruhan minima 6.5 bagi ujian IELTS (diperolehi tidak melebihi 2 tahun kebelakangan)

4.Umur tidak melebihi (semasa tahun permohonan): 
4.1 26 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana Muda 
4.2 30 tahun pada 01 September bagi pemohon Ijazah Sarjana, Professional dan PhD

Struktur Organisasi
OG Biasiswa 2023.png​​
Waktu Perkhidmatan Kaunter Di Bulan Ramadan

Isnin hingga Khamis dan Sabtu: 8.15 pagi-12.00 tengah hari.
​Pautan

  Government Scholarship - Study Abroad
  Surat Pemberitahuan Biasiswa Kerajaan KDYMM ke Luar Negeri Sesi Akademik 2024/2025 - Tekan di sini
  Application form for Master's Degree, Professional & PhD 2024/2025 - Tekan di sini​
  Medical Check Form for Scholarship Awardees - Tekan di sini

  Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan (SBPP)
  SBPP Application Form 2024/2025 - Tekan di sini
  Terms and Conditions SBPP 2024/2025 - Tekan di sini

  Skim Biasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional (BPTV)
  Surat Pemberitahuan BPTV 2023/2024 - Tekan di sini
  BPTV Application Form 2023/2024 - 

  Skim Technical And Vocational Education And Training (TVET)
  Surat Pemberitahuan TVET 2023/2024 - Tekan di sini​
  TVET Application Form 2023/2024 - 

  Skim Biasiswa Khas Aircraft Maintenance Engineer (AME)
  AME Scholarship Ad 2023 - Tekan di sini
  AMES2023 Application Form - 
  Form B (Borang B) - Tekan di sini
  Medical Fitness Form (Scholarship Application for SLA) - 

  Private Students (Studying Abroad)
  Application for private students - Tekan di sini

  Reporting Forms
  [Scholarship Students] For Graduated Students - Tekan di sini
  [Scholarship Students] On Vacation Students - Tekan di sini
  [Scholarship Students] JIS-ISB-BPTV Students - Tekan di sini
  [Scholarship Students] For Masters of Teaching Students - Tekan di sini 
  [SBPP Students] On Vacation Students - Tekan si sini
  [SBPP Students] For Graduated Student - Tekan di sini

  Others
  Borang Tuntutan Elaun Sarahidup Setelah Tamat & Lulus Pengajian - Tekan di sini
  Borang Tuntutan Visa/Tiket Penerbangan/Kacamata/Elaun Pelajaran/Jubah/Penghantaran Barang Setelah Pengajian/Elaun Lawatan Pendidikan - Tekan di sini 
  Borang Pembayaran Elaun Pendahuluan/ Tempahan Tiket/ Pemberitahuan Ke Wakil Kerajaan di Negara Pengajian - Tekan di sini
  Reimbursement Form for COVID-19 - Tekan di sini
  Marriage Application Form for Govt Scholarship and SBPP Students - Tekan di sini

  Iklan Jawatan Kosong
  Iklan Jawatan Tukang Masak Asrama (LC2) Brunei Hall Unit Penuntut-Penuntut, London United Kingdom - Tekan di sini​
  Iklan Jawatan kosong/ Surat Pemberitahuan Iklan Ataci Pendidikan Luar Negeri (Kuala Lumpur, Malaysia & Singapura) - Tekan di sini​
  Borang Pemohonan bagi Iklan Jawatan Kosong Ataci Pendidikan Luar Negeri (Kuala Lumpur, Malaysia & Singapura) - Tekan di sini
  Borang Pemohonan bagi Iklan Jawatan Kosong Ataci Pendidikan Luar Negeri​ (Australia) - Tekan di sini 

  UNESCO Recruitment MLPP2023
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Water Quality) (Paris, France) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Liaison Officer (Asia & The Pacific) (Paris, France) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Yaounde) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Rabat) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (New Delhi) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Kinshasa) - Tekan di sini
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Dakar) - Tekan di sini
​​
  UNESCO Recruitment MLPP2023
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Water Quality) (Paris, France) - Click Here​
  Iklan Jawatan Kosong Liaison Officer (Asia & The Pacific) (Paris, France) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Yaounde) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Rabat) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (New Delhi) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Kinshasa) - Click Here​
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Dakar) - Click Here​​

  UNESCO Recruitment MLPP2023
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Water Quality) (Paris, France) - Click Here​
  Iklan Jawatan Kosong Liaison Officer (Asia & The Pacific) (Paris, France) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Yaounde) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Rabat) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (New Delhi) - Click Here
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Kinshasa) - Click Here​
  Iklan Jawatan Kosong Programme Specialist (Education) (Dakar) - Click Here​​


    *Dikemaskini 02.09.2023